Drátové nebo bezdrátové robotické sekačky

V roce 2023 vtrhly na náš trh robotické sekačky, které ke své práci nepotřebují obvodový drát. S tím se strhla lavina zákazníků, kteří tento krok nadšeně uvítali. Nyní již máme za sebou nějakou zkušební dobu a tak můžeme shrnout naše poznatky. Pojďme se na to podívat. Začneme stručným popisem, jak jednotlivé systémy fungují.

Jak fungují robotické sekačky s nutností instalace drátu

Sekačky „drátové“ potřebují ke svému provozu signál, který generuje obvodový drát. Je tedy potřeba natáhnout smyčku obvodového drátu po obvodu a případně i okolo míst, kam nechceme, aby stroj jezdil jako je bazén, záhony a podobně. Smyčka je zapojena do základní stanice, která ji napájí proudem. Tato smyčka generuje magnetické pole, díky kterému sekačka přesně ví kde je hranice její pracovní plochy.

Jak fungují robotické sekačky bez nutnosti instalace drátu

K navigaci sekaček bez obvodového drátu se využívá takzvaná RTK (Real time kinematic / kinematika v reálném čase) technologie. K určení polohy stroje tak dochází kombinací různých snímačů umístěných ve stroji. Hlavní úlohu ovšem zajišťuje systém GSP, který je závislý na rozmístění satelitů na obloze a jejich „viditelnosti“ v daném místě. Poloha se tak určuje z umístění satelitů a její přesnost je dána počtem viditelných satelitů a kvalitou jejich signálu.

Sekačku, která je opatřena touto technologií, zákazník nebo prodejce pomocí chytrého telefonu naučí obvod plochy, čímž jí vymezí pracovní prostor. Dále je možné stejným způsobem vyčlenit zóny, kam stroj nesmí (bazén, záhony, a podobně). Občas se takové vymezení nazývá podle drátových sekaček jako natažení virtuálního drátu. V podstatě to plní úplně stejnou funkci, jako plní drát u sekaček s instalací drátu.

Provoz Robotických sekaček

Během provozu pak není rozdíl mezi drátovou a bezdrátovou sekačkou. Drátová respektuje hranice dané signálem, který generuje obvodový drát, zatímco bezdrátová respektuje hranice nastavené pomocí GPS signálu. Pokud vše bude fungovat správně a pokud budou sekačky využívat stejný mód sečení, tak v reálu na zahradě nepoznáte, jestli se jedná o sekačku řízenou drátem nebo GPS signálem.

Pojďme se nyní podívat na výhody a nevýhody obou systémů: 

Robotické sekačky s drátem

Výhody:
1. pokud je instalace provedena kvalitně, tak bude perfektně sloužit po celou dobu životnosti stroje
2. velmi přesná navigace stroje
3. kvalitní dosekávání okrajů

Nevýhody: musí být provedena instalace obvodového drátu, což obnáší
1. dodatečné náklady na drát, případně kolíky (záleží, jestli se instaluje na povrh nebo do hloubky)
2. v případě položení drátu odborníkem náklady na práci odborníka
3. kvalita / správnost položení drátu rozhoduje o kvalitě dosekávání okrajů
4. drát, zejména pokud je položen pod zem se již těžko přemisťuje
5. hrozí riziko přetržení drátu a tedy nutnosti opravy

 

 Robotické sekačky bez drátu

Výhody:
1. snadnější „instalace“, kdy stačí stroj naučit obvod a vymezit plochy
2. nehrozí přetržení drátu
3. nejsou dodatečné náklady na drát
4. instalaci lze v případě chyby udělat celkem snadno znovu

Nevýhody:
1. Závislost na GPS signálu, který není vždy dostatečný na 100% navigaci
2. Kvalitu signálu ovlivňují zdi, ploty, stromy a podobně, které snižují viditelnost satelitů
3. kolísání síly signálu v závislosti na počasí, ale i třeba změnami na zahradě (růst stromů, nová výstavba, …), kde se nemusí jednat pouze o Vaše stromy, ale i o stromy sousední.

 

Mapování obvodu robotické sekačky bez drátu

Shrnutí:

Pokud máte zahradu, kde je kvalitní signál GPS, pak je jednoznačně správná volba sekačky bez drátu. Jestli si ale nejste jisti pokrytím signálem, pak je lepší pozvat odborníka s testovacím strojem, aby u Vás vyzkoušel, jestli to bude skutečně fungovat k Vaší spokojenosti. Jsou zahrady, kde vše funguje na 100%, pak jsou zahrady, kde to není 100%, ale problémy jsou akceptovatelné a nakonec jsou zahrady s problémy tak velikými, že je použití sekačky bez drátu prakticky nemožné, nebo to alespoň nedává smysl. Pozor ale na to, že tam, kde je signál dnes, nemusí být zítra viz nevýhody výše zmíněné.

Oproti tomu sekačky s použitím obvodového drátu jsou jistotou. Sice v první okamžik zaplatíte za drát, případně instalaci odborníkem, ale pak máte jistotu, že vše bude fungovat. Drát se dá napojovat, tak i v případě změn na zahradě můžete měnit plochu pro práci stroje. Je to sice trochu pracnější a bude to stát nějakou korunu, ale opět to bude fungovat na 100%.

Závěr:

Robotické sekačky bez drátu jsou určitě velikým krokem vpřed a se zlepšováním systému budou používanější variantou. V tuto chvíli si každý musí vyhodnotit co je pro něj důležité. Nutnost instalace obvodového drátu ještě nemusí znamenat vyšší celkové náklady.

Je to spíše o rozhodování mezi pohodlím či jednoduchostí prvotní instalace a jistotou v používání v delším časovém horizontu. V jednoduchosti instalace vyhrávají sekačky bez obvodového drátu, zatímco ve spolehlivosti, v přesnosti a jistotě do budoucna jednoznačně vedou sekačky s obvodovým drátem.

Vše se však vyvíjí, tak uvidíme, co bude dál. Budoucnost ukáže, jak se podaří zpřesnit stroje bez drátu.

 

Istalace drátu stanice